Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel açıdan daha düşük riskli olması ve bu kaynakların tükenebilir olmaması, özellikle son zamanlarda yatırımcıların yenilenebilir enerjiye yönelmesini sağlamıştır. GES projeleri, yatırım değerlerinin yüksek olduğu büyük çaplı projeler olduğundan, yatırımların uzun vadede GES projesinin maruz kalabileceği riskleri kapsayan sigortanın yapılmış olmasını talep etmeleri gündeme gelmektedir.


GES sigortası, projenin montajından önce, montajı sırasında ve sonrasında oluşabilecek genel riskleri ve bu safhalara uygun riskleri tespit ederek teminat altına almak suretiyle yapılmaktadır. Avrupa ülkelerinde sıklıkla yapılan Gelir Kaybı Sigortası GES sistemi işletmeye alındıktan sonra oluşan kayıplara yönelik yapılmaktadır. Bu sistemlerde bulunan riskler işletmeye alınmadan önce de varlığını sürdürmektedir. Meydana gelen hasarların giderilme maliyetlerinde ise en yüksek gider yangın hasarları sonrasında meydana gelmektedir. Bu nedenle sadece gelir kaybı sigortası yerine tüm risklere karşı tam kapsamlı sigorta yapılmalıdır.GES Sigorta Poliçeleri, 3 bölümden meydana gelmektedir:


-Montaj Tüm Riskler Sigortası


Güneş Enerjisi Santrali’nin kurulumu esnasında mevcut makine ve tesislerin; yangın, yıldırım, infilak, sel, heyelan, su basması, yağmur, kar, fırtına, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, hırsızlık, deprem, terör veya önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple oluşabilecek risklere karşı yatırımcıları korumaktadır.


– İşletme Dönemi Sigortası


Güneş Enerjisi Tesisi’nin kullanıma açıldıktan sonra işletmeleri ve işletmede yer alan makine, elektronik cihazları; sel, deprem, fırtına, yer kayması, yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık, terörizm, sabotaj vs. risklere karşı korumaktadır.


-Performans Kaybı Sigortası


Sigortalı tesiste bulunan güneş panellerinin, üretici tarafından taahhüt edilen verimlilik düzeyini yakalayamaması durumunda, performans kaybı teminatı poliçede belirtilen tazminat limitleri dâhilinde kapsama alınmaktadır. Sigorta firmaları kaybın %15’ini karşılamamakla yükümlü olup kalanını ödemektedir. Sigorta poliçesi ekinde yer alan garanti sertifikasını takip eder ve PV modüllerin üreticisi tarafından 25 yıl boyunca garanti edilen performansı sağlamaması halinde devreye girer.


Bir poliçe yılı boyunca üretilen tüm modüller için tek bir poliçe vardır. Poliçenin yıllık bir limiti bulunur.
Prim üreticinin cirosu üzerinden hesaplanır ve satın alınan limit, muafiyet ve firmanın deneyimine bağlı olarak %1 ila %5 mertebelerinde değişir.
Sigorta sadece modül üreticilerine sunulur. Üçüncü taraflara veya diğer solar ürün/hizmet tedarikçilerine verilmez.


Teminat şartları:


1) İlk 10 yıl boyunca üreticinin datasheet’inde gösterilen gücün %90’ı,


2) 11 ila 25. yıllar arasında üreticinin datasheet’inde gösterilen gücün %80’i sigorta garantisine alınır.


3) Üretici ilk 2 yıl boyunca garantiyi üzerinde tutar. Diğer yıllarda en azından «yıllık cirosunun» %1’i oranında muafiyet tutar.


GES santralleri ilk yatırım maliyeti yüksek olan sistemler olduğundan sigortalanması yatırımcılara büyük avantaj sağlamaktadır. Sistemleri sigortalatmanız yatırımcıları güvence altına almaktadır.


Kaynakça;


http://ekolekspertiz.com/
www.gunessigorta.com.tr
http://herdem.av.tr


Diğer Haberler

Güneş Enerjili Şarj İstasyonları 09.03.2021
Güneş Enerjisi Sistemlerinde Eviriciler (İnverterler) 09.03.2021
Hibrit Kollektör Teknolojisi 09.03.2021
Bir Fabrika Tüm Enerjisini Kendisi Üretebilir Mi? 09.03.2021
Güneş Enerjisi ile Öz Tüketim 09.03.2021
Daha Çevreci Oteller için Fotovoltaik Sistemler 09.03.2021