Bilindiği gibi bugün yeni inşa edilen birçok otel yeşil bina sertifikaları alıyor ve böylece çevreye karşı duyarlı doğal kaynaklarımızı koruyucu bir örnek oluyor. Türkiye’de bu konuda en sık kullanılan sertifikalar uluslararası tanınmış BREEAM ve LEED sertifikalarıdır.


BREEAM metodunun enerji kategorisi binada enerji ihtiyacını karşılayan ünitelerin karbondioksit (CO2) salınımının azaltılmasına yönelik çalışmaları kapsar.


İşte burada harcanan enerji yenilenebilir kaynaklardan sağlanırsa CO2 salınımı en aza indirgenmiş olur.


Yenilenebilir enerjilerle üretim sayesinde sadece yeşil bina sertifikasının puanı artmakla kalmaz aynı zamanda ülke ekonomisi için de göz ardı edilemeyecek faydalar sağlanır. Bunların başında ülkemizin cari açığının büyük bölümünü oluşturan enerji ithalatının azalması vardır.


Fotovoltaik (FV) sistemler, yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlisi olan güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmeyi sağlayan sistemlerdir. Ülkemiz bir orta kuşak ülkesi olması itibariyle, yıllık ortalama güneş ışıması değerleri verimli FV sistemler kurulmasına çok müsait bir bölgedir. Örneğin 1kW’lık kurulu güç Antalya’da senede 1600kWh elektrik üretir. Bu sistem düz çatıda 10m2’lik bir alan kaplar. Böyle bir sistemin yıllık üretimi 1.5 ağacın bir senede dönüştürdüğü CO2 gazıyla eşdeğerdir.


Esasen FV panellerin kurulumuna en müsait yerlerden biri de otellerdir. Çatılarının genellikle büyük, düz ve statik olarak sağlam olması, FV panellerin yerleştirilmesi için gerekli olan nitelikli alana sahip olmaları bu konuda en büyük avantajlarıdır.


Bir otelin en büyük enerji giderlerinden bir diğeri de sıcak sudur. Özellikle güney bölgelerimizde sıcak su hem çatıdaki termik paneller hem de kazan dairesindeki doğalgaz veya fuel oil takviyesiyle sağlanmaktadır. Antalya sahillerinde 250 odalı bir otel günde ortalama 40 ton sıcak su ihtiyacı duyar. Bu otelin sıcak su ihtiyacı çatıda kurulacak fotovoltaik panellerden üretilecek elektrikten sağlanabilir. Bunu sağlayacak teknoloji ısı pompası teknolojisidir.


Isı pompası basit olarak ısı enerjisini bir ortamdan diğer bir ortama çok yüksek verimde taşıyan ve elektrikle beslenen bir sistemdir. Ülkemizde kullanılan ısı pompaları genellikle enerji kaynağı olarak havayı kullanmaktadır.


Yukarıda bahsi geçilen otelin 120kW’lık bir havadan suya ısı pompası sistemiyle rahatlıkla sıcak su ihtiyacı karşılanmış olur. Çatıda kurulacak 75kW’lık FV sistemi de bu ısı pompasının elektriği güneşten sağlar. Böyle bir kombine yatırım 4-5 senede kendini amorti eder. Bunun yanında kurulan sistemlerin bakım masraflarının düşük olması ayrıca işletme masraflarını da düşürecektir.


Minerji Yenilenebilir Enerji Sistemleri Ltd. önce müşterilerinin elektrik, ısınma, sıcak su gibi enerji ihtiyaçlarını detaylı bir şekilde analiz edip, ardından konularında uzman ekibi ve iş ortaklarıyla bütün sistemi tasarlamakta ve sahada kendini kanıtlamış kaliteli ürünler kullanarak sistemlerin uzun yıllar dayanıklı bir şekilde çalışması sağlanmaktadır.


Diğer Haberler

Güneş Enerjili Şarj İstasyonları 09.03.2021
Güneş Enerjisi Sistemlerinde Eviriciler (İnverterler) 09.03.2021
Güneş Enerjisi Sistemleri Sigortalanabilir mi? 09.03.2021
Hibrit Kollektör Teknolojisi 09.03.2021
Bir Fabrika Tüm Enerjisini Kendisi Üretebilir Mi? 09.03.2021
Güneş Enerjisi ile Öz Tüketim 09.03.2021