Makalelerimiz

Güneş Enerjili Sarj İstasyonları

By | Makalelerimiz

Dünya üzerinde hızla tükenen petrol kaynakları, azalan bu kaynaklar sonucu olası enerji krizleri, fosil yakıtların oluşturduğu çevresel sorunlar ve daha birçok etken enerji sektöründe yeni arayışları beraberinde getirmiştir. Bu sorunları çözmek amacıyla geri dönüşümlü ve çevreye zararı minimum olan alternatif enerji yöntemleri araştırılmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda günümüzde elektrikli araçlar piyasaya sürülmeye başlanmış hatta bazı firmalar seri üretime geçmiştir

Read More

Güneş Enerjisi ile Öztüketim

By | Makalelerimiz

Güneş enerjili öz tüketim ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan,üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan,yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis olarak tanımlanan tüketim şeklidir.
Öz Tüketimli sistemler genellikle off grid olarak tasarlanmaktadır.Bu sayede elektrik faturasının tamamını yada bir kısmı güneşten karşılanmaktadır

Read More

Güneş Enerjisi Sistemlerinde Eviriciler (İnvertörler)

By | Makalelerimiz

Enerji tasarrufunu sağlamak amacıyla birçok farklı cihaz kullanılmaktadır. Bu anlamda enerji tasarrufunu sağlamak amacıyla devrelerdeki frekans ayarını düzenleyen cihazlara da inverter ismi verilmektedir. Alternatif akımı doğru akıma, doğru akımı da alternatif akıma çeviren ve 3 fazlı çalışma sistemine sahip olan, gerilim ve frekansları düzgün bir şekilde ayarlayan tüm cihazlar inverterdır. 

Read More

Bir Fabrika Tüm Enerjisini Kendisi Üretebilir mi?

By | Makalelerimiz

Günümüzde oldukça yaygın hale gelen güneş enerjisi ile elektrik üretiminin en ilgi gören alanlarından biri de fabrikalar ve üretim tesislerinin çatılarıdır. Dünyada pek çok ülkede üretimde kullanılan elektriğin güneşten elde edilmesinin gelişimiyle birlikte, Türkiye’de de fotovoltaik sistemlere yatırımlar yapılmaya başlamıştır.

Read More

Güneş Enerjisi Sistemleri Sigortalanabilir mi?

By | Makalelerimiz

Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel açıdan daha düşük riskli olması ve bu kaynakların tükenebilir olmaması, özellikle son zamanlarda yatırımcıların yenilenebilir enerjiye yönelmesini sağlamıştır. GES projeleri, yatırım değerlerinin yüksek olduğu büyük çaplı projeler olduğundan, yatırımların uzun vadede GES projesinin maruz kalabileceği riskleri kapsayan sigortanın yapılmış olmasını talep etmeleri gündeme gelmektedir.

Read More

Sulama Pompaları için Güneş Enerjisi Sistemi Tasarımı

By | Makalelerimiz

Şebeke hatlarından uzak yerlerde kalan tarımsal arazilerin elektrik ihtiyacının karşılanması için en uygun çözüm güneş enerjili sulama sistemlerdir. Sulama işlemi genellikle yer altı su kaynaklarına sondaj yöntemiyle ulaşılarak yapılır. Açılan kuyuya sarkıtılan sulama pompaları vasıtasıyla su yer altından veya kuyudan çekilerek sulama kanallarına ulaştırılır.

Read More

Fotovoltaik Sistemlerde Yangın

By | Makalelerimiz

Solar sistemler en hızlı büyüyen enerji kaynaklarından biri oldu. Özellikle endüstriyel yapıların ve özel binaların çatı katlarında konumlandırılan solar sistemler, güneş enerjisinden elektrik üreterek ekonomik anlamda önemli tasarruflar sağlama başladı. Photovoltaic (PV) sistemlerin enerji üretimininde tercih edilmesinin diğer bir önemli sebebi de yenilebilir enerji sistemleri olması sebebiyle çevreye dost bir sistem olmasıdır.

Read More