Güneş Enerjisi Sistemleri Elektrosmog Yaratır mı?

Elektromanyetik kirlilik, yaşadığımız alanlarda bulunan elektrik akımı taşıyan kablolar, radyo frekans dalgaları yayan radyo ve televizyon vericileri, cep telefonu baz istasyonları, yüksek gerilim hatları, trafolar, mikrodalga yayan ev aletleri vb.’nin…

Read More

Güneş Enerjisi ile Öz Tüketim

Güneş enerjili öz tüketim ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan,üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis olarak tanımlanan tüketim şeklidir. Öz…

Read More

Fotovoltaik Sistemlerde Yangın

Solar sistemler en hızlı büyüyen enerji kaynaklarından biri oldu. Özellikle endüstriyel yapıların ve özel binaların çatı katlarında konumlandırılan solar sistemler, güneş enerjisinden elektrik üreterek ekonomik anlamda önemli tasarruflar sağlama başladı….

Read More

Daha Çevreci Oteller için Fotovoltaik Sistemler

Bilindiği gibi bugün yeni inşa edilen birçok otel yeşil bina sertifikaları alıyor ve böylece çevreye karşı duyarlı doğal kaynaklarımızı koruyucu bir örnek oluyor. Türkiye’de bu konuda en sık kullanılan sertifikalar…

Read More

Bir Fabrika Tüm Enerjisini Kendisi Üretebilir Mi?

Günümüzde oldukça yaygın hale gelen güneş enerjisi ile elektrik üretiminin en ilgi gören alanlarından biri de fabrikalar ve üretim tesislerinin çatılarıdır. Dünyada pek çok ülkede üretimde kullanılan elektriğin güneşten elde…

Read More

Hibrit Kollektör Teknolojisi

Günümüzde güneş enerjisinden sıcak su elde eden sistemler yaygın olarak kullanılmaktadır.  Güneş enerjisinden fotovoltaik dönüşüm ilkesinden yararlanılarak güneş pilleri aracılığıyla elektrik enerjisi de elde edilmektedir. Güneş pilleri tarafından soğurulan güneş…

Read More

Sulama Pompaları için Güneş Enerjisi Sistemi Tasarımı

Şebeke hatlarından uzak yerlerde kalan tarımsal arazilerin elektrik ihtiyacının karşılanması için en uygun çözüm güneş enerjili sulama sistemlerdir. Sulama işlemi genellikle yer altı su kaynaklarına sondaj yöntemiyle ulaşılarak yapılır. Açılan kuyuya…

Read More

Güneş Enerjisi Sistemlerinde Eviriciler (İnverterler)

Enerji tasarrufunu sağlamak amacıyla birçok farklı cihaz kullanılmaktadır. Bu anlamda enerji tasarrufunu sağlamak amacıyla devrelerdeki frekans ayarını düzenleyen cihazlara da inverter ismi verilmektedir. Alternatif akımı doğru akıma, doğru akımı da…

Read More

Güneş Enerjili Şarj İstasyonları

Dünya üzerinde hızla tükenen petrol kaynakları, azalan bu kaynaklar sonucu olası enerji krizleri, fosil yakıtların oluşturduğu çevresel sorunlar ve daha birçok etken enerji sektöründe yeni arayışları beraberinde getirmiştir. Bu sorunları…

Read More