Güneş Enerjisi ile Isıtma ve Soğutma

Güneş enerjisinin birçok kullanım olduğu gibi ısıtma ve soğutma sistemlerinde güç kaynağı olarak kullanılabilir. Isıtma ve soğutma sistemlerinde ise güneş enerjisinin çevreci bakış açısına ve verimliliğine en uygun sistemler ise ısı pompalarıdır. Bu sistemlerin avantajı, aynı cihazla ısıtma yapılabildiği gibi yine aynı verimlilikte soğutmada yapabilmektedir. Güneş enerjisi sistemleri ile ısı pompaları entegre çalıştırıldığında ortaya çıkan mükemmel konfor şartlarına karşı aylık tüketim masrafları eski sistemlerden çok daha azdır.

Isı Pompasının diğer sistemlerle karşılaştırılması:

COP: Isı pompası Etkinlik Katsayısı (1 birim verilen enerjiye karşılık gelen enerji miktarı) 

Kaynak: Makina Mühendisleri Odası 07.03.2016 Isı Pompası Eğitimi (http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/574ce7d7b5e4fdc_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=5)