PV Sistemlerde AC Kablo Boyutlandırma

Fotovoltaik sistemlerde Evirici’den sonra Ana Panoya kadar bağlanacak kablonun kesiti ve konulması gereken sigorta hakkında IEC standartına göre hesaplama yapılması önerilmektedir.

Bu standart, eviricinin gücü, kablonun mesafesi, döşeme şekli ve hattın gerilim düşümünü göz önünde bulundurarak size seçilmesi gereken sigorta ve kesiti önerir.

Hesaplamalar için link : kabloboyutlandirma.com