Güneş Enerjisi ve Küresel Isınma

Enerji ihtiyacının sürekli artması ve buna karşın mevcut kaynakların kısıtlı ve tükenebilir olması insanoğlunun alternatif enerji kaynaklarını bulma ve geliştirme yoluna itmekte olduğu aşikar bir konudur. İnsanoğlu teknoloji,sanayi,ulaşım,iletişim gibi hayatın vazgeçilmez parçaları haline gelmiş her faaliyet için ihtiyac duyduğu enerjiyi üretebilmek için çevresel etkileride dikkate almak zorundadır.

Bilindiği üzere dünyanın en önemli ve temiz enerji kaynağı güneştir. Ve  güneş enerjisinin çevre açısından temiz bir kaynak özelliği taşıdığından da fosil yakıtlara en iyi alternatif kaynak olmaktadır.

Yeryüzüne her sene düşen güneş ışınım enerjisi yeryüzünde şimdiye kadar belirlenmiş olan fosil yakıt hacminin yaklaşık 160 katıdır. Ayrıca fosil,nükleer ve hes tesislerinin bir yılda üreteceğinden 15000kat daha fazladır.

Güneş enerjisi hem bol, hem sürekli ve yenilenebilir hem de bedava bir enerji kaynağı olması yanı sıra geleneksel yakıtların kullanımda kaynaklanan çevresel sorunların çoğunun güneş enerjisi üretiminde bulunmayışı bu enerji türünü temiz ve çevre dostu bir enerji yapmaktadır.

Dünya,üzerine düşen güneş ışınlarından çok dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır.  Küresel ısınma,başlıca atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin neden olduğu bir doğal olaydır. Güneş enerjisinde kullanılan paneller etrafa karbondioksit metan ve su buharı yaymadığı ve güneşten gelen ışınların %80ini absorbe edebildiği için küresel ısınmaya etkisi diğer konvansiyonel enerji sistemlerine göre çok daha düşüktür.

Güneş enerjisinde fotovoltaik güç üretiminden kaynaklanan çevresel etkileri bir başlık altına alırsak PVsistemlerinin alan kullanımı geniş olsada ekosisteme ve  topografyaya bir zararı yoktur.

PV sistemlerinin gaz veya sıvı kirletici ya da radyoaktif madde yayılımları diğer konvansiyonel enerji sistemlerine göre yine çok düşüktür.  Gürültü kirliliği, atık yönetimi ve görsel etkiler bakımından güneş enerjisi sürdürülebilir enerji kaynaklarından da seçilmesi gereken en önemli sistemdir.