Fotovoltaik Sistemlerde Bakım,Onarım Neden Yapılmalıdır?

Güneş pilleri, güneş ışınlarını doğrudan elektrik enerjisine çeviren yarı iletken sistemlerdir. Günümüz teknolojisinde tek kristalli, çok kristalli ve amorf yapıda üretilen güneş panelleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Güneş pilleri kullanmak bir sistem oluşturmaya yetmeyeceği için şarj kontrol ünitesi, akü, evirici, montaj bileşenleri ve kablolamadan oluşan bir sistem ortaya çıkar.

Fotovoltaik sistemler uzun yıllar üretim potansiyeline sahip değerli yatırımlardır. Fotovoltaik güç sistemlerinden tahmin edilen üretim değeri ile mevcut üretim değerinin birbirine yakın değerler olması beklenir. Bu yatırımların planlanan değerlere ulaşması, yıl boyu kesintisiz çalışmasına bağlıdır.

Yıl boyunca kesintisiz çalışamayan sistemlerde gelir kaybı, performans düşüklüğü ve sistemin devre dışı kalma durumları ortaya çıkacaktır. Bu noktada düzenli olarak yapılan bakım ve onarım sistemin uzun ömürlü olması, performans değerlendirmesi ve risklerin azaltılması açısından büyük önem arz etmektedir.

Fotovoltaik sistemlerin bakım ve onarımı kapsamında modül temizliği, elektriksel muayene, kızılötesi görüntüleme, yangın söndürme sistemi denetimi varsa akü bakımı, etiket ve tabela kontrolü, izleme hizmetleri kontrolü(monitoring)  yer almaktadır.

BFDHBFGHBGFH

Modül temizliği verimlilik açısından büyük önem taşımaktadır. Standart panellerin verimi %20 civarındadır. Panellerde yaşanan kirlilik ve gölgelenme ile bu değer üzerinden %30 verim kaybı yaşanmaktadır. Güneş panelleri maksimum verimlilik alınabilmesi için düzenli aralıklarla saf su ile yıkanmalı ve bakımları yapılmalıdır.

GFNJJYJYJYHJ

Elektriksel muayene ortaya çıkabilecek problemlerin ortaya çıkmaması, sistemin uzun süre kesintisiz çalışmasını sürdürmesi için düzenli olarak tekrarlanmalıdır. AC-DC bağlantıların ölçülmesi, evirici kontrolü, kısa devre testi, topraklama kontrolü, kablo kanalları ve spirallerin kontrolü düzenli aralıklarla uzman ekipler eşliğinde yapılmalıdır.

BGFHGFHGFH