Fotovoltaik Sistem Nasıl Çalışır?

PV hücrelerin çalışması, ‘fotoelektrik etki’ diye bilinen temel bir fizik kuramına dayanır.
 1.Yarı iletken bir levhaya, örneğin silisyum levhaya, yeterli sayıda foton vurduğu taktirde, bu fotonlar yüzeydeki elektronlar tarafından emilebilirler.
 2.Ek enerjinin absorve edilmesi (eksi yüklü) elektronların atomlarından ayrılmasına neden olur. Bu sayede elektronlar hareket etmeye başlar ve yarı iletkenin iç kısımlarından gelen başka bir elektron bu boş kalan alanı doldurarak giden elektronun yerine geçer.
 3.Bunun sonucunda, levhanın iki ucundan biri daha çok elektronla yüklenir. Bu da, iki uç arasında voltaj (gerilim) farkı yaratır. İki ucu elektrik teliyle birleştirmek, elektronların, levhanın diğer kısmına akmasını sağlar (elektrik akımı).

 

the-photoelectric-effect